Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaufnerová, Veronika
dc.contributor.authorKrumhanzlová, Veronika
dc.date.accepted2014-08-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:59Z
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:59Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier57606
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14711
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studiem algoflóry ve třech vodních nádržích na Zaječovsku ve středních Čechách. Cílem této práce bylo zjištění biodiverzity sinic a řas na studovaných lokalitách, sledování chemicko-fyzikálních parametrů vody a zachycení sezónní dynamiky mikroflóry. V práci je uveden soupis všech nalezených druhů. Výsledky byly porovnávány se studiemi z podobných lokalitcs
dc.format49 s. (74 981 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57606-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectalgologický výzkumcs
dc.subjectřasycs
dc.subjectsinicecs
dc.subjectrybníkycs
dc.subjectsezónní dynamikacs
dc.titleŘasová a sinicová flóra mělkých rybníků v okolí Zaječovacs
dc.title.alternativeAlgal and cyanobacterial flora of shallow ponds near Zaječoven
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with algological research of three ponds near town Zaječov in the middle of Czech Republic. Objectives of this study were to find out the biodiversity of cyanobacteria and algae species, monitoring of chemical/physical parameters of water and seasonal dynamics of phytoplankton. There is a list of all founded species in this study. The results were compared with other studies from similar locations.en
dc.subject.translatedalgological researchen
dc.subject.translatedalgaeen
dc.subject.translatedcyanobacteriaen
dc.subject.translatedpondsen
dc.subject.translatedseasonal dynamicsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krumhanzlova BP.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
krumhanzlova v.pdfPosudek vedoucího práce763,61 kBAdobe PDFView/Open
Krumhanzlova O.pdfPosudek oponenta práce943,23 kBAdobe PDFView/Open
krumhanzlova p.pdfPrůběh obhajoby práce177,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.