Název: Syndrom chronické únavy
Další názvy: Chronic Fatigue Syndrome
Autoři: Dařílková, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Pěničková, Marie
Oponent: Vrbová, Martina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14719
Klíčová slova: chronická únava;chronický únavový syndrom;vyvolávající faktory;společné znaky;převažující příznaky;vyšetřovací metody;dostupné možnosti léčby
Klíčová slova v dalším jazyce: chronic fatigue;chronic fatigue syndrome;precipitating factors;common features;predominant symptoms;investigative methods;treatment options available
Abstrakt: Přibližně 20% populace udává symptomy přetrvávající únavy. Převážnou většinu těchto stavů je možné vysvětlit na základě nynějších medicínských znalostí a odpovídajícím způsobem je lege artis řešit. Přesto se stále ještě vyskytují pacienti, u kterých přes veškerou diagnostickou a léčebnou snahu nemůžeme jednoznačně stanovit diagnózu a tím ani odpovídající léčbu. Takoví pcienti bývají zařazováni pod diagnózu - chronický únavový syndrom. Je však potřeba si uvědomit, že se jedná o velmi nesourodý soubor pacientů, jejichž jediným společným znakem je dlouhodobě trvající výrazná únava a tato diagnóza je pouze pracovní, provizorní. Povinností všech lékařů, kteří přicházejí do styku s pacienty s touto diagnózou, je přispět co nejvíce, z hlediska své specializace, ke komplexnímu řešení potíží jednotlivých pacientů.
Abstrakt v dalším jazyce: About 20% of population complains of symptoms of persistent fatigue. Most of the cases could be explained by contemporary medical knowledge and treated adequately lege artis. In spite of this fact there are patients in whom we neither can by all diagnostic and therapeutic effort establish the diagnosis nor the appropriate treatment. Such patients are classified under the diagnosis of chronic fatigue syndrome. It is necessary to realize that these patients form a considerably heterogeneous group with chronic fatigue as the only unifying factor, and this diagnosis is only provisional. It is an obligation of all physicians who are dealing with the dignosis to contribute as much as possible from the point of wiew of their specialty to complex solution of problems of individual patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
CFS - BP.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Darilkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce462,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Darilkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce638,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Darilkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce67,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.