Title: Prevence v práci porodní asistentky
Other Titles: Prevention in the work of midwife
Authors: Babková, Markéta
Advisor: Bastlová, Stanislava
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14723
Keywords: edukace;prevence;porodní asistentka;papillomavirus;očkování
Keywords in different language: education;prevention;midwife;papillomavirus;vaccination
Abstract: Bakalářská práce zjišťuje, zda mají porodní asistentky dostatek času a znalostí pro edukaci v oblasti prevence karcinomu děložního čípku. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou onemocnění děložního čípku, velká část je věnována prevenci onemocnění. Praktická část se zabývá analýzou a interpretací výsledků, která zkoumala, zda mají porodní asistentky dostatek času a znalostí v oblasti prevence karcinomu děložního čípku. Výzkumné šetření probíhalo u porodních asistentek v Klatovech, Přešticích, Domažlicích, Plzni, Stodě a Rokycanech. Analýzou zjištěných dat vyplynulo, že porodní asistentky nemají dostatek prostoru pro edukaci a nemají znalosti o prevenci karcinomu děložního čípku. Výsledky byly zpracovány do grafů.
Abstract in different language: Bachelor thesis investigates whether a midwife sufficient time for education and knowledge in the field of cervical cancer prevention. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part deals with diseases of the cervix, a large part is devoted to the prevention of disease. The practical part deals with the analysis and interpretation of the results, which considered whether the midwives enough time and knowledge in the field of cervical cancer prevention. The survey was carried out by midwives in Klatovy Prestice, Pilsen, Domazlice, Stod and Rokycany. The analysis of the data showed that midwives do not have enough space for education and have no knowledge about cervical cancer prevention. The results were summarized in graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prevence v praci porodni asistentky.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Babkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce466,56 kBAdobe PDFView/Open
Babkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce497,97 kBAdobe PDFView/Open
Babkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce433,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.