Title: Porod jako náročná životní situace
Other Titles: Birth as Demanding Life Event
Authors: Horníková, Veronika
Advisor: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14726
Keywords: porod;náročné životní situace;porodní bolest;strategie zvládání bolesti;strach
Keywords in different language: childbirth;demanding life events;labor pain;strategy of coping pains;fear
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou psychické náročnosti porodu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na definování porodu, náročných životních situací a jejich zvládání a zároveň na strategii zvládání bolesti při porodu. V praktické části zkoumám formou dotazníku především strategie zvládání bolesti a retrospektivní hodnocení žen po spontánním porodu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the psychological coping with labor. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on defining the birth, demanding life events and their coping strategies and also on coping with the pain during childbirth. I examine via questionnaire pain coping strategies and retrospective evaluation of spontaneous labor by women after the childbirth in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Porod jako narocna zivotni situace.pdfPlný text práce12,69 MBAdobe PDFView/Open
Hornikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce63,46 kBAdobe PDFView/Open
Hornikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce79,5 kBAdobe PDFView/Open
Hornikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.