Title: Tlumení bolesti v průběhu porodu z pohledu porodní asistentky
Other Titles: The control of pain during childbirth the perspective of a midwife
Authors: Říhová, Hana
Advisor: Lorenzová, Eva
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14739
Keywords: porod;porodní asistentka;nefarmakologické metody;tišení bolesti;porodní bolest
Keywords in different language: childbirth;midwife;non pharmacological methods;pain management;labor pain
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o tématu tlumení porodní bolesti z pohledu porodní asistentky. Teoretická část práce popisuje nefarmakologické a farmakologické metody tlumení porodní bolesti. Součástí této teoretické části je i náhled do historie tlumení porodní bolesti a pojednání o prožívání porodní bolesti z pohledu porodní asistentky. Tato práce zobrazuje přehled metod tlumení bolesti za porodu a jejich využití v praxi. Praktická část mé bakalářské práce má výzkumný charakter a zaměřuje se na využití metod tlumení bolesti za porodu ve velkých a malých porodnicích. Součástí praktické části je i zmapování vztahu porodních asistentek k porodní bolesti v průběhu jejich praxe.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the control of pain during childbirth from the perspective of a midwife. The theoretical part of my bachelor thesis describes on the control of labor pain nonpharmacological and pharmacological. Part of the theoretical part is a treatise on labor pain control in the history of obstetrics and a treatise on experiencing labor pains from the perspective of a midwife. This work is focused an overview of methods for the control of pain in childbirth and their use in practice. The practical part of my bachelor thesis has the research character and focuses on the use of methods to control pain in childbirth in large and small maternity wards. Part of the practical part is also surveying a relationship midwives to labor in the course of their practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Hana Rihova PAS 3.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Rihova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce482,26 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,17 kBAdobe PDFView/Open
Rihova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce416,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.