Název: Povědomost veřejnosti o preventivních zdravotnických programech
Další názvy: Public awareness about preventive health programs
Autoři: Němečková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Loudová, Soňa
Oponent: Braunová, Alexandra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14755
Klíčová slova: prevence;zdraví;preventivní programy;screening;mamografický screening;kolorektální screening
Klíčová slova v dalším jazyce: prevention;health;preventive programs;screening;mammography screening;colorectal screening
Abstrakt: V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zabývala prevencí v primární péči a to primární, sekundární, terciární, kvartérní a zařadila jsem zde i roli sestry v primární péči. Dále jsem se zde zmínila o příspěvkových programech pojišťoven v České republice. Nejdůležitější součástí v teoretické části, na kterou jsem se zaměřila je prevence onkologická a screeningová vyšetření na onkologická onemocnění. V praktické části jsem se zaměřila na povědomost veřejnosti o programech, které od určitého věku podstupují.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of my bachelor thesis I have dealt with prevention in primary care and primary, secondary, tertiary, quaternary, and I included here, as well as the role of nurses in primary care. Furthermore, I shall here mention subsidized insurance programs in the Czech Republic. The most important part in the theoretical part, on which I will focus is the prevention of cancer and screening tests for oncological diseases. In the practical section, I focused on the awareness of the public about the programs, which from a certain age.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Martina Nemeckova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce489,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova_oponent.pdfPosudek oponenta práce565,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce403,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.