Title: Ošetřovatelská péče o kůži hematoonkologického pacienta/klienta
Other Titles: Nursing care of skin hematooncological patients
Authors: Urbánková, Zuzana
Advisor: Vodičková, Petra
Referee: Fremrová, Vladimíra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14765
Keywords: kůže;krev;malignita;transplantace kostní dřeně;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: skin;blood;malignancy;bone marrow transplantation;nursing care
Abstract: Má bakalářská práce na téma ošetřovatelská péče o kůži hematoonkologického pacienta/klienta se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje stavbu, funkci a poškození kůže, časté hematoonkologické malignity, chemoterapii a její nežádoucí účinky, transplantaci a následné komplikace a dále pak ošetřovatelskou péči o kůži. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, kde byla použita forma kazuistik a ošetřovatelského modelu.
Abstract in different language: My bachelor thesis on the subject of the nursing care of skin hematooncological patients is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the structure, function and injuries to the skin, frequent hemato-oncological malignancies, chemotherapy and its side effects, transplantation and its subsequent complications and also the nursing care for the skin itself. The practical part includes the qualitative research in which the methods of casuistry and nursing model were used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuzana Urbankova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce593,17 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce687,4 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_oponent.pdfPosudek oponenta práce397,41 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce452,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.