Název: Bolest a aktivity denního života
Další názvy: Pain and activities of daily living
Autoři: Valaliková, Erika
Vedoucí práce/školitel: Korunková, Hana
Oponent: Bejvančická, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14766
Klíčová slova: bolest;nádor;aktivity;kvalitativní výzkum;rozhovor
Klíčová slova v dalším jazyce: pain;cacncer;activities;qualitative research;interview
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie oblastí ktoré sú zasiahnuté bolesťou pri vykonávaní aktivít denného života. Práca je zložená z dvoch hlavných častí- teoretická časť a praktická časť. Obsahom teoretickej časti je základná definícia bolesti, fyziológia bolesti, základné rozdelenie typov bolesti a základy v liečbe bolesti. Ďalej v práci popisujem psychologické aspekty ktoré so sebou bolesť nesie. V závere teoretickej časti som sa zamerala na problematiku onkologickej bolesti. Praktická časť je na kvalitatívnom výskume. Obsah výskumu tvorí rozhovor s troma respondentmi s diagnostikovaným onkologickým ochorením, ktorý prežívajú bolesť.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of the bachelor thesis is mapping areas which are affected by pain in carrying out activities of daily life. The bachelor thesis has two main parts a theoretical part and a practical part. Contain of a theoretical part is the basic definition of pain, pain physiology, basic division of pain types and the foundations in the treatment pain. Further, I describe psychological aspects of pain. In conclusion of theoretical part I focused on the issue of oncological pain. The practical part is based on the qualitative research. The content of research is formed by interview with three respondents with diagnosed oncological diseases, which are experiencing pain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Valalikova 2014.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valalikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valalikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce694,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valalikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce418,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.