Název: Problematika ošetřovatelské péče u pacientů se stomií tenkého a tlustého střeva
Další názvy: The issue of nursing care for patients with a stoma of small and large intestines
Autoři: Formanová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Nitkulincová, Monika
Oponent: Fremrová, Vladimíra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14778
Klíčová slova: stomie;stomické pomůcky;historie předoperační a pooperační péče;psychologická problematika
Klíčová slova v dalším jazyce: Stoma;stomics;history preoperative and post-operative care and psychological problems
Abstrakt: Vzhledem k současnému stavu a nárustu počtu onemocnění se setkáváme se stomií a péči o ní stále častěji. Při studiu materiálu a podkladů ke svojí práci mi přišlo zajímavé srovnání historického vývoje stomických pomůcek a způsoby, jak pacientům v péči a následné léčbě pomáhají. Následující kapitoly jsou rozděleny do jednotlivých historických období. Neméně důležitým aspektem v péči o pacienty se stomií je také psychologická problematika. Tak jak se v historii měnily stomické pomůcky, technika převazu stomií, měnil se i psychologický přístup k pacientovi se stomií. Následující kapitoly se věnují těmto tématům a srovnávají je v různých historických obdoích.
Abstrakt v dalším jazyce: Given the current state and the huge increase of the diseases we get in touch with the stoma and its care more frequently. While studying the materials and the documentation for my thesis I found the the comparison of the historical development of the stoma tools and the way it helps the patients very interesting. The following chapters are dividend into several historical periods. Equally important is the psychological issues of the stoma patients´ care. Just as the stoma tools and the bandaging techniques have been changing during the history, so does the psychological approach to the stoma patient. Next chapters focus on these topics and compare it in different historical periods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE FORMANOVA BARBORA.pdfPlný text práce691,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce447,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce681,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce84,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.