Title: Problematika ošetřovatelské péče u pacientů se stomií tenkého a tlustého střeva
Other Titles: The issue of nursing care for patients with a stoma of small and large intestines
Authors: Formanová, Barbora
Advisor: Nitkulincová, Monika
Referee: Fremrová, Vladimíra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14778
Keywords: stomie;stomické pomůcky;historie předoperační a pooperační péče;psychologická problematika
Keywords in different language: Stoma;stomics;history preoperative and post-operative care and psychological problems
Abstract: Vzhledem k současnému stavu a nárustu počtu onemocnění se setkáváme se stomií a péči o ní stále častěji. Při studiu materiálu a podkladů ke svojí práci mi přišlo zajímavé srovnání historického vývoje stomických pomůcek a způsoby, jak pacientům v péči a následné léčbě pomáhají. Následující kapitoly jsou rozděleny do jednotlivých historických období. Neméně důležitým aspektem v péči o pacienty se stomií je také psychologická problematika. Tak jak se v historii měnily stomické pomůcky, technika převazu stomií, měnil se i psychologický přístup k pacientovi se stomií. Následující kapitoly se věnují těmto tématům a srovnávají je v různých historických obdoích.
Abstract in different language: Given the current state and the huge increase of the diseases we get in touch with the stoma and its care more frequently. While studying the materials and the documentation for my thesis I found the the comparison of the historical development of the stoma tools and the way it helps the patients very interesting. The following chapters are dividend into several historical periods. Equally important is the psychological issues of the stoma patients´ care. Just as the stoma tools and the bandaging techniques have been changing during the history, so does the psychological approach to the stoma patient. Next chapters focus on these topics and compare it in different historical periods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE FORMANOVA BARBORA.pdfPlný text práce691,29 kBAdobe PDFView/Open
Formanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce447,61 kBAdobe PDFView/Open
Formanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce681,97 kBAdobe PDFView/Open
Formanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce84,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.