Title: Specifika ošetřovatelské péče o novorozence předčasně narozené s komplikací hydrocefalus
Other Titles: Specifisc of nursing care for premature newborns with complications of hydrocephalus
Authors: Honzíková, Miluše
Advisor: Burešová, Jitka
Referee: Hrachovcová, Hana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14784
Keywords: předčasně narozený novorozenec;hydrocefalus;ošetřovatelská péče;sestra;matka;neonatologie
Keywords in different language: premature newborn;hydrocephalus;nursing care;sister;mother;neonatology
Abstract: Bakalářská práce přibližuje problematiku a ošetřovatelská specifika u předčasně narozených dětí. Teoretická část práce je zaměřená na klasifikaci novorozenců a specifikum ošetřovatelské péče. Blíže popisuje jednu z komplikací nedonošených dětí, kterou je hydrocefalus a poukazuje na důležitost komplexní péče, do které patří i spolupráce rodičů. Hlavně jejich správná edukace a včasné zapojení do péče o své dítě. Praktická část uvádí ošetřovatelský proces a konkrétní případovou studii, na základě které byl vypracován ošetřovatelský plán a zvoleny vhodné ošetřovatelské diagnózy.
Abstract in different language: The bachelor thesis concerns with problems and specifics of nursing in preterm infants. The theoretical part is focused on the classification of newborns and specificity of nursing care. It describes in detail one of the complications of premature infants which is hydrocephalus and highlights the importance of comprehensive care which includes also the cooperation of parents. Mainly their proper education and early involvement in the care of their child. The practical part presents nursing process and concrete case study, based on which was drawn up a care plan and the appropriate nursing diagnoses were chosen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_hotova_27_03_2014 upravena pdf.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Honzikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce850,56 kBAdobe PDFView/Open
Honzikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce953,18 kBAdobe PDFView/Open
Honzikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce399,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.