Title: Ošetřovatelský proces u pacientů léčených larvoterapií
Other Titles: Nursing care for patients treated larvae
Authors: Kyselová, Pavla
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Langmajerová, Miroslava
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14794
Keywords: larvoterapie;ošetřovatelská péče;edukace;diabetická noha
Keywords in different language: maggot therapii;nursig care;education;diabetic foot
Abstract: V bakalářské práci se věnuji oš. péči u nemocného léčeného larvoterapií. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se snažím přiblížit podstatu larvoterapie a stručně historii. Také praktické provedení a nepostradatelná edukace je obsahem teorie. Onemocnění, které je k larvoterapii určeno popisuji v druhé části. Jde o diabetickou nohu, její příčiny, diagnostiku a léčbu. V praktické části zpracovávám informace podle modelu Marjory Gordonové a kazuistiku zaměřenou na bio-psycho-sociální potřeby. Samozřejmostí je zpracování edukačních plánů.
Abstract in different language: In the present thesis is devoted to nursing care in a patient treated maggot therapi. Work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I try to explain the nature of maggot therapii a brief history. Also practical design and content of education is indispensable theory. The disease, which is intended to maggot therapii describe in the second part. It is a diabetic foot its causes, diagnosis and treatment. In the practical part of the information processing model by Marjory Gordon and case reports focusing on the bio-psycho-social needs. Of course there is a proces of educational plans.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA Os. proces u nemocnych lecenych larvoterapii.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
Kyselova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce467,49 kBAdobe PDFView/Open
Kyselova_oponent.pdfPosudek oponenta práce416,81 kBAdobe PDFView/Open
Kyselova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce428,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.