Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠafránková, Zuzana
dc.contributor.authorKyselová, Pavla
dc.contributor.refereeLangmajerová, Miroslava
dc.date.accepted2014-06-02
dc.date.accessioned2015-03-25T09:47:30Z
dc.date.available2013-01-15cs
dc.date.available2015-03-25T09:47:30Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-25
dc.identifier55041
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14794
dc.description.abstractV bakalářské práci se věnuji oš. péči u nemocného léčeného larvoterapií. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se snažím přiblížit podstatu larvoterapie a stručně historii. Také praktické provedení a nepostradatelná edukace je obsahem teorie. Onemocnění, které je k larvoterapii určeno popisuji v druhé části. Jde o diabetickou nohu, její příčiny, diagnostiku a léčbu. V praktické části zpracovávám informace podle modelu Marjory Gordonové a kazuistiku zaměřenou na bio-psycho-sociální potřeby. Samozřejmostí je zpracování edukačních plánů.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlarvoterapiecs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectdiabetická nohacs
dc.titleOšetřovatelský proces u pacientů léčených larvoterapiícs
dc.title.alternativeNursing care for patients treated larvaeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn the present thesis is devoted to nursing care in a patient treated maggot therapi. Work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I try to explain the nature of maggot therapii a brief history. Also practical design and content of education is indispensable theory. The disease, which is intended to maggot therapii describe in the second part. It is a diabetic foot its causes, diagnosis and treatment. In the practical part of the information processing model by Marjory Gordon and case reports focusing on the bio-psycho-social needs. Of course there is a proces of educational plans.en
dc.subject.translatedmaggot therapiien
dc.subject.translatednursig careen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translateddiabetic footen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA Os. proces u nemocnych lecenych larvoterapii.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
Kyselova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce467,49 kBAdobe PDFView/Open
Kyselova_oponent.pdfPosudek oponenta práce416,81 kBAdobe PDFView/Open
Kyselova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce428,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.