Title: Ošetřovatelská péče o pacienta po operaci skoliózy páteře.
Other Titles: Nursing care for a patient after surgery for spinal scoliosis.
Authors: Morková, Radomíra
Advisor: Bejvančická, Petra
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14800
Keywords: páteř;skolióza;ošetřovatelská péče;deformity páteře;operace skoliózy
Keywords in different language: spine;scoliosis;nursing care;spinal deformity;scoliosis surgery
Abstract: Bakalářská práce je věnována ošetřovatelské péči u pacientky po operaci skoliózy páteře. Teoretická část popisuje historii skoliózy, anatomii páteře, zabývá se diagnostickými metodami a léčebnými postupy. Praktická část je zpracovaná formou kazuistiky. Je zaměřena na ošetřovatelský proces, průběh hospitalizace, plánování péče a edukaci.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with nursing care of the patient after surgery of scoliosis. The theoretical part describes the history of scoliosis, spinal anatomy, diagnostic methods and therapies. The practical part is based on casuistry and it focuses on the nursing process, the course of hospitalization and care planning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Morkova.pdfPlný text práce882,86 kBAdobe PDFView/Open
Morkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce450,66 kBAdobe PDFView/Open
Morkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce407,46 kBAdobe PDFView/Open
Morkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce412,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.