Title: Prevence kolorektálního karcinomu pohledem laické veřejnosti Plzeňského kraje
Other Titles: Prevention of colorectal cancer, the general public view of the Pilsen Region
Authors: Pospíšilová, Kateřina
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14805
Keywords: kolorektální karcinom;prevence;rakovina;rizikové faktory;screening
Keywords in different language: colorectal cancer;prevention;tumor;risk factors;screening
Abstract: Kolorektální karcinom je prevencí dobře ovlivnitelné a při včasném odhalení úspěšně léčitelné onemocnění. Cílem mé bakalářské práce je zjistit přístup veřejnosti Plzeňského kraje k prevenci kolorektálního karcinomu a zlepšit jejich informovanost pomocí návrhu edukačního materiálu. V teoretické části popisuji poznatky čerpané z literatury, zabývám se anatomií tlustého střeva a konečníku, základními údaji o kolorektálním karcinomu, rizikovými faktory, jeho diagnostikou, léčbou, prevencí a celonárodním screeningem. Praktickou část tvoří výzkumné šetření, realizované pomocí kvantitativního dotazníku. Jeho výsledky jsem pro přehlednost zpracovala do grafů a porovnala s výsledky podobných šetření.
Abstract in different language: Colorectal carcinoma is a disease which outcome might be easily influenced by preventive measures. Moreover, it might be well curable if it is diagnosed in its early stage. Aim of present Bachelor thesis was to 1) investigate attitude in general population from Pilsen county to the colorectal carcinoma prevention and 2) to improve the populatio's awareness using draft of educational leaflet. In theoretical part, I summarize findings from a literature regarding to the anatomy of large intestine and rectum, basic facts about colorectal carcinoma, its risk factors, diagnostics, treatment, prevention and screeningu. In practical part, I describe methods and results of my survey. The data were obtained using a quantitative questionnaire. The results are presented in figures and compared with results of similar surveys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Pospisilova.pdfPlný text práce821,37 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce467,1 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce449,91 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce422,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.