Název: Kvalita života pacienta s atopickým ekzémem
Další názvy: The quality of patient's life with atopic eczema
Autoři: Šustová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Šafránková, Zuzana
Oponent: Fremrová, Vladimíra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14816
Klíčová slova: atopický ekzém;alergie;terapie;ošetřovatelská péče;léčebný režim;kvalita života;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: atopic dermatitis;allergies;treatment;nursing care;therapeutic regimen;quality of life;education
Abstrakt: Atopický ekzém je definován jako chronické recidivující neinfekční zánětlivé kožní onemocnění spojené s genetickou zátěží. V terapii atopického ekzému zaujímá nezastupitelnou roli léčebný režim, při jehož dodržování lze výrazně ovlivnit kvalitu pacientova života. Průběh onemocnění ovlivňují psychosociální faktory, v léčbě je třeba uplatňovat holistický přístup. Dostatečnou edukací lze zásadně zlepšit kvalitu pacientova života.
Abstrakt v dalším jazyce: Atopic eczema is defined as a chronic, recurring, non-infectious inflammatory skin condition associated with a genetic predisposition. The therapeutic regimen plays an essential role in treating atopic eczema, and adherence to the regimen can have a considerable impact on the quality of life of the patient. Psychosocial factors influence the course of the illness; a holistic approach must be used in treatment. Through sufficient education, the quality of the patient's life can be significantly improved.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kvalita zivota pacienta s atopickym ekzemem.pdfPlný text práce315,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sustova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce447,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sustova_oponent.pdfPosudek oponenta práce457,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sustova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce428,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14816

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.