Title: Kvalita života imunosuprimovaného pacienta po transplantaci ledviny
Other Titles: Quality of the immunosuppressive patient´s life after kidney transplantation
Authors: Uhrová, Světlana
Advisor: Čagánková, Eliška
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14819
Keywords: ledvina;dárce;kvalita života;imunosuprese;edukace
Keywords in different language: kidney donor;quality of life;kidney;transplantation;immunosuppression;education
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu života imunosuprimovaných pacientů po transplantaci ledviny a je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou rozpracovány kapitoly týkající se transplantace ledvin, imunosuprese, kvality života a edukace. V praktické části jsou analyzovány a zpracovány informace získané dotazníkovým šetřením. Interpretace výsledků poskytuje náhled na subjektivní vnímání kvality života po transplantaci ledviny dospělými respondenty, rozdělenými do třech věkových kategorií. Tyto výsledky jsou shrnuty v diskuzi a závěru práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the quality of life of immunosuppressive pacients after a renal transplant and the thesis is divided into two parts. The theoretical part includes chapters dealing with the kidney transplantation, immunosuppression, quality of life and education. The practical part analyses and processes information gathered through questionnaire survey. The interpretation of the results provides a sight into the subjective perception of quality of life after the renal transplant of adult respondents who are divided into three age groups. These results are summerized in the discussion and the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Uhrova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Uhrova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce701,12 kBAdobe PDFView/Open
Uhrova_oponent.pdfPosudek oponenta práce687,12 kBAdobe PDFView/Open
Uhrova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce448,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.