Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním
Other Titles: Nursing care of patients with traumatic brain injury
Authors: Vlčková, Lenka
Advisor: Berková, Věra
Referee: Langmajerová, Miroslava
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14823
Keywords: kraniocerebrální poranění;ošetřovatelská péče;kazuistika;vzdělávání
Keywords in different language: craniocerebral injury;nursing care;case report;education
Abstract: V teoretické části práce se stručně zabývám anatomií mozku. Dále rozděluji jednotlivá kraniocerebrální poranění, popisuji jejich příznaky, diagnostiku a léčbu. Teoretická část pokračuje předoperační a pooperační péčí o pacienty s kraniocerebrálním poraněním. V praktické části popisuji dvě kazuistiky s vytvořeným edukačním plánem. Zaměřuji se na průběh hospitalizace, propuštění a následné sledování na neurochirurgické ambulanci. Praktickou část doplňuji o manuál v péči o pacienty s kraniocerebrálním poranění.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis is briefly explained the anatomy of the brain. Further are described types of craniocerebral injuries including their symptoms, diagnosis and treatment. The theoretical part continues with the preoperative and postoperative care of patients with traumatic brain injury. In the practical part of the thesis are described two case studies with the established educational plan. The stress is laid on the course of hospitalization, discharge and follow-up at the Neurosurgical Clinic. The traumatic brain injury patients care manual presents a complement to the practical part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lenka Vlckova 2014.pdfPlný text práce499,32 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce877,74 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_oponent.pdfPosudek oponenta práce699,03 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce446,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.