Title: Vliv povolání zdravotní sestry na její životní styl
Other Titles: Effect of occupational nurse at her lifestyle
Authors: Rainkeová, Michaela
Advisor: Teslíková, Petra Elizabeth
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14829
Keywords: role všeobecné sestry;povolání;pracovní náplň;pracovní prostředí;kvalifikační vzdělání;únava;zdravý životní styl;životospráva;obezita;fyzická aktivita;kouření;duševní hygiena;stres;spánek
Keywords in different language: the role of nurses;occupation;job content;work environment;specialized education;fatigue;healthy lifestyle;diet;obesity;physical activity;smoking;mental health;stress;sleep
Abstract: V bakalářské práci jsem se snažila zjistit, zda má povolání všeobecné sestry vliv na životní styl. Zdravý životní styl obecně zahrnuje životosprávu, fyzickou aktivitu a odpočinek. Životní styl je přístup k vlastnímu životu a zdraví. Toto povolání má velmi specifické podmínky. Jako cíl jsem si zvolila, zjistit jak ovlivňuje toto povolání životní styl.
Abstract in different language: In my bachelor work I tried to find out whether the profession of a nurse influence on lifestyle. Healthy lifestyle generally includes diet, physical activity and recreation. Lifestyle is access to their lives and health. This occupation has very specific circumstances. As a target I have chosen to find out how it affects the profession lifestyle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela_Rainkeova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Rainkeova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Rainkeova_oponent.pdfPosudek oponenta práce948,01 kBAdobe PDFView/Open
RainkeovaM_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce417,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.