Title: Ošetřovatelská péče o pacienta se stomií tlustého střeva
Other Titles: Nursing care of the patient with a stoma colon
Authors: Formanová, Barbora
Advisor: Nitkulincová, Monika
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14831
Keywords: stomie;předoperační a pooperační péče;ošetřovatelský proces;edukace
Keywords in different language: stoma;preoperative and postoperative care;nursing care;education
Abstract: Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části. Na část teoretickou, kde se zabývám příčinami vzniku kolostomie, předoperační a pooperační péčí u pacienta se stomií a pomůckami. Dále popisuji psychologickou problematiku a životní styl pacienta. V praktické části jsem vypracovala ošetřovatelský proces u pacienta s nově vzniklou stomií. Zpracovala jsem dvě kazuistiky, které jsem poté hodnotila.
Abstract in different language: Bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part where I deal with the causes of the colostomy, preoperative and postoperative care for patients and stoma aids. Also describe the psychological issues and lifestyle of the patient. In the practical part, I developed the nursing process in a patient with a newly formed stoma. I compiled two case reports, which I then evaluated
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE BARBORA FORMANOVA.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,38 kBAdobe PDFView/Open
Formanova oponent.pdfPosudek oponenta práce469,41 kBAdobe PDFView/Open
Formanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce415,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.