Title: Problematika životního doprovázení člověka s mentálním postižením v rodině
Other Titles: The issue of life-long attendance of persons with intellectual disability in family
Authors: Šubrtová, Lucie
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14836
Keywords: mentální retardace;mentální postižení;výchova;vzdělávání
Keywords in different language: mental retardation;mentally disabled;education;family
Abstract: Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje mentální postižení, mentální retardaci a její klasifikaci a stupně. Dále je teoretická část věnována možnostem výchovy a vzdělávání pro osoby s mentálním postižením. Praktická část má pak za úkol analyzovat život rodin a jejich dětí (dospělých) s mentálním postižením. Dalším cílem práce je srovnat možnosti vzdělání pro osoby s mentálním postižením za dob totalitního režimu a dnes.
Abstract in different language: The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part describes intellectual disability, mental retardation and its classification and degree. The theoretical part is further devoted to upbringing and education for people with intellectual disabilities. The practical part is then the task of analyzing the lives of families and their children (adults) with intellectual disabilities. Another aim of this thesis is to compare the educational opportunities for people with intellectual disabilities in times of a totalitarian regime and today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SUBRTOVA_1404.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Subrtova VP.pdfPosudek vedoucího práce59 kBAdobe PDFView/Open
subrtova OP.pdfPosudek oponenta práce59,05 kBAdobe PDFView/Open
subrtova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.