Title: Analýza současného stavu sociálních služeb na Horažďovicku se zaměřením na služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, mládež a rodinu
Other Titles: Analysis of Contemporary Status of Social Services at Horažďovice Region with Focus on Services for Social Endangered People, Youth and Family.
Authors: Stulíková, Iveta
Advisor: Mošna, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14841
Keywords: sociální vyloučení;sociální služby;komunitní plánování;Horažďovicko
Keywords in different language: social exclusion;social services;community planning;Horažďovice region
Abstract: V diplomové práci je přiblížena problematika sociálního vyloučení, sociálních služeb a komunitní plánování sociálních služeb. V části praktické je prezentován vlastní výzkum, jehož hlavním cílem bylo analyzovat sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, mládež a rodinu s dětmi na Horažďovicku. K naplnění tohoto cíle byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie a jako hlavní metoda polostrukturovaný rozhovor s klienty a pracovnicemi vybraných služeb.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the issue of social exclusion, social services and community planning of social services. The practical part describes the research which main goal was to analyse social services for people endangered by social exclusion, for teenagers and families with children in the Horažďovicko region. For fulfilment of this goal, a qualitative research strategy and as a main method a polo-structured interview with the clients and workers were selected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_stulikova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Stulikova VP.pdfPosudek vedoucího práce14,05 kBAdobe PDFView/Open
Stulikova OP.pdfPosudek oponenta práce24,71 kBAdobe PDFView/Open
Stulikova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.