Title: Návrh naučné stezky a její využití v primární škole v lokalitě přehrady Hracholusky a okolí základní školy v Pňovanech.
Other Titles: A nature trail for the use in primary school in the location of Hracholusky reservoir and in the surroundings of Primary school in Pňovany
Authors: Fikarová, Markéta
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14869
Keywords: naučná stezka;naučná tabule;primární škola;pracovní list
Keywords in different language: nature trail;educational board;primary school;worksheet
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá komplexním zpracováním charakteristiky území mikroregionu Hracholusky. Získané informace jsou následně utříděny do jedenácti naučných tabulí, které mohou seznámit nejenom žáky, ale i širokou veřejnost s místní lokalitou. Zaměření naučné stezky, jejíž název je Poznáváme okolí vodní nádrže Hracholusky, je převážně přírodovědného a vlastivědného charakteru. Naučná stezka by měla být vyhledávaným cílem pedagogů primárních škol, neboť umožňuje efektivní seznámení žáků s místním mikroregionem. Učitel může návštěvu naučné stezky zpestřit pracovními listy, které jsou nedílnou součástí této diplomové práce, a také může načerpat inspiraci pro různé aktivity v kapitole, která se konkrétně zabývá průběhem vycházky.
Abstract in different language: This diploma thesis deals by the complex processing of the characteristic of the area of the micro region Hracholusky. Obtained information is organized into eleven educational boards. These boards can learn about the local habitat not only the pupils but also the general public. The specialization of this nature trail, that called We get to know the surroundings of the water tank Hracholusky, is largely of the geographical nature and it has also the character of the natural science. The nature trail should be a popular destination of primary schools, because it enables the effective familiarization of pupils with the local micro region. The teacher can make the visit of the nature trail more varied by worksheets, which are the integral part of this diploma work. The teacher can also get inspiration for various activities in the chapter that specifically deals with the process of the outing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE FIKAROVA.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFView/Open
Fikarova VP.pdfPosudek vedoucího práce31,2 kBAdobe PDFView/Open
Fikarova OP.pdfPosudek oponenta práce46,02 kBAdobe PDFView/Open
fikarova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.