Název: Implementace penzijního systému do DSGEgame
Další názvy: Implementation of pension systems to DSGEgame
Autoři: Straka, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Pešík, Jiří
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14877
Klíčová slova: DSGEgame;penzijní systémy;PHP;MySQL
Klíčová slova v dalším jazyce: DSGEgame;pension systems;PHP;MySQL
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na návrh a implementaci penzijního systému do DSGEgame. DSGEgame je simulační hra určená pro podporu výuky finanční gramotnosti, realizována jako objektově orientované PHP nad MySQL databází. Současná verze DSGEgame simuluje čtyřsektorovou ekonomiku (subjekty jsou domácnosti, výrobci, vláda a zahraničí). V úvodní části práce je provedena analýza historického vývoje sociální politiky a penzijních systémů, je popsáno, jaké druhy penzijních systémů existují a analyzován současný stav penzijního systému v České republice. Na tomto teoretickém základu pak staví praktická část práce, jejímž výsledkem je verze DSGEgame, rozšířená o určitou podobu simulace penzijních systémů. V práci je popsána logika implementace těchto rozšíření, přiloženy jsou také objektový a ERA model. Výsledky práce mohou být uplatněny při výuce finanční gramotnosti a při realizaci ekonomických experimentů.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis focuses on design and implementation of the pension systems to the DSGEgame. DSGEgame is a simulation game intended to support education of financial literacy, implemented as an object-oriented PHP using MySQL database. The current version of the DSGEgame simulates economy with four sectors (the household sector, the business sector, the government sector and the foreign sector). The first part of the thesis is devoted to the analysis of the historical development of social policy and pension systems, to the description what kinds of pension schemes exist and to the analysis of current structure of pension systems in the Czech Republic. The practical part is based on the theoretical part. Result of the practical part is a version of DSGEgame, extended by simulation of pension systems. The thesis describes the logic of extensions implementation, object model and ERA model are also included. Results of this work can be applied in education of financial literacy and the realization of economic experiments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Straka.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
straka v.pdfPosudek vedoucího práce823,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
straka o.pdfPosudek oponenta práce587,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Straka prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce178,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14877

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.