Title: Lokalizace poruch rotorového vinutí turbogenerátorů
Other Titles: Localization of failures on turbogenerator rotor windings
Authors: Hudek, Jan
Advisor: Hromádka, Miroslav
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14888
Keywords: Turbogenerátor;rotor;vinutí;mezizávitový zkrat;izolace;čela vinutí;sběrací kroužky;měření;signál;osciloskop.
Keywords in different language: Turbogenerator;rotor;winding;short turn;insulation;end-winding;slip rings;measurement;signal;oscilloscope.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku izolace vinutí rotorů turbogenerátorů, na poruchy, které se zde vyskytují a jejich příčinu. Poté je zde představena metoda měření za pomoci RSO. A v poslední kapitole jsou zpracovány některé z výsledků měření.
Abstract in different language: This master thesis presents the issues of rotor winding in turbogenerators, faults which can occur, their cause. After that, there is introduced the method of measuring with RSO. And in the final chapter, there are written up some conclusions from several measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Hudek.pdfPlný text práce954,36 kBAdobe PDFView/Open
058367_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,5 kBAdobe PDFView/Open
058367_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,49 kBAdobe PDFView/Open
058367_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.