Název: Dějiny kytary
Další názvy: History of Guitar
Autoři: Heglas, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14972
Klíčová slova: kytara;historie;hudba
Klíčová slova v dalším jazyce: guitar;history;music
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o bohaté historii kytary. Je zde předložen popis přímých předchůdců tohoto nástroje, významných událostí, které ovlivnily jeho vývoj a důležitých osobností, kteří se zasloužili od popularizaci či modernizaci kytary.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor paper discuss the rich history of guitar. This paper present a description of the direct ancestors of guitar, significant events that influenced its development and important personalities who helped popularize and modernize the instrument.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Dejiny kytary - Heglas.pdfPlný text práce981,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heglas_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce475,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heglas_posudek_BP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce541,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Heglas.pdfPrůběh obhajoby práce147,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14972

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.