Název: Hudební výchova na Základní škole speciální v Plzni
Další názvy: Music Education at Primary School for Children with Special Needs in Pilsen
Autoři: Klailová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14977
Klíčová slova: základní škola speciální;vzdělávání mentálně postižených žáků;hudební výchova;;středně těžce mentálně postižení žáci;těžce mentálně postižení žáci;vzdělávací obsah;pojetí vzdělávání;cíle vzdělávání;hudební činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: primary school for children with special needs;education of handicapped pupils;musical education;pupils with moderate retardation;pupils with severe mental retardation;educational content;conceptions of elementary education;objectives of elementary education;musical activities
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo přiblížit podmínky vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a jaký vzdělávací obsah by si žáci během vyučování měli osvojit. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V jednotlivých částech jsou nastíněny pojetí a cíle vzdělávání na základní škole speciální, klasifikace mentální retardace, význam hudební výchovy na základní škole speciální. Dále se zaměřuje konkrétně na Základní školu speciální v Plzni a monitoruje průběh hudební výchovy. Tento cíl byl dosažen především terénním výzkumem pozorováním vyučování hudební výchovy v Základní škole speciální v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to introduce the conditions of educating the pupils with moderate and severe mental retardation and present which educational content should be acquired during the lessons.This text is divided into four chapters. There are descibed the conceptions and objectives of elementary education of children with special needs, the classification of intellectual disabilities and the value of musical education in schools for chidren with special needs. The following part of the thesis is focused on the Primary school for children with special needs in Pilsen. It monitors the music classes in this school, their contents and significances.The following part contains characteristic of this school in Pilsen. The method used for the research was the form of an observation during the lessons of the Musical Education with handicapped pupils.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Michaela Klailova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klailova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce589,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klailova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce625,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Klailova.pdfPrůběh obhajoby práce168,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14977

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.