Název: Hudba v reklamě a obchodním prostředí, aneb jak nás skrze hudbu ovlivňují média
Další názvy: Music in advertisement and bussines. How us influence media through the music
Autoři: Pistorius, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Bezděk, Jiří
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14988
Klíčová slova: hudba;reklama;emoce;psychologie hudby
Klíčová slova v dalším jazyce: music;advertisement;emotion;psychology of music
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je zkoumání hudby jako nástroje v reklamě. Jde o zachycení účelného využití hudby, kdy umělecký potenciál hudby ustupuje do pozadí. Úvod je věnován historii hudby v reklamě a působení hudby na emoce. Dále se zde definují základní kritéria úspěšné hudební složky v reklamě, jakými jsou zapamatovatelnost, cílová skupina, důvěryhodnost nebo nasměrování zákazníka k produktu. A možnosti ovlivnění zákazníka hudbou přímo v kamenných obchodech. Na konci teoretické části jsou příklady z praxe. Praktická část se týká měření hlasitosti televizní reklamy. A Vyhodnocení dotazníkového šetření, které přispělo k vypracování teoretické části. Hledal jsem souvislosti mezi hudební složkou v reklamním sdělení a obchodním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bacalary is about music in advertisement. It exploring the relationship between human being and music in advertisement. It is about potential effects that music can have upon us. It contains two main parts. The first part is devoted to the theoretical basis that defines the essential concepts about the topic and creates the theoretical basis for the second practical part. First section is about music history in advertisement. Second section is about emotions, which is consequential for using music in advertisement. Third section is about criterions, which is important for a music in advertisement. That are: focus groups, keeping in mind and credibility. The end of the first section is about using music in professions. Second part is measuring sound volume in television advertisement and analyze of answer sheet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pistorius Hudba v reklame a obchodnim prostredi.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pistorius_hodnoceni_BP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce465,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pistorius_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce492,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_Pistorius.pdfPrůběh obhajoby práce143,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.