Název: Motown - popularizace černošské hudby
Další názvy: Motown - popularization of black music
Autoři: Sošková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14989
Klíčová slova: otroctví;rasismus;USA;černošská hudba;popularizace;integrace;Motown;Detroit;Los Angeles;Berry Gordy;The Jackson 5;The Miracles;Stevie Wonder;Marvin Gaye
Klíčová slova v dalším jazyce: slavery;racism;USA;black music;popularization;integration;Motown;Detroit;Los Angeles;Berry Gordy;The Jackson 5;The Miracles;Stevie Wonder;Marvin Gaye
Abstrakt: Má bakalářská práce je věnována americkému hudebnímu vydavatelství Motown, které se zasloužilo o popularizaci černošské hudby. První kapitola je věnována objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, neboť právě to byl první krok k začátku nejznámějšího otroctví v historii. Otroctví je věnována další kapitola. Dále se věnuji postavení černošské hudby ve společnosti a jejím vývoji na území USA. V další kapitole se dostávám k hlavnímu bodu své práce - k vydavatelství Motown, které jako první integrovalo černošskou hudbu do hudby populární. Součástí hlavního tématu jsou i profesní životopisy Marvina Gaye, The Jackson 5, The Miracles a Stevie Wondera. Konec mé bakalářské práce zmiňuje vliv Motownu na soudobou populární hudbu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is about Motown Records, the first record company, that succeed in popularization of black music. The first chapter is devoted to the discovery of America by Christopher Columbus, because discovering of America was the first step towards the beginning of the most known slavery in history. The following chapter deals with that. The next chapter is about status of black music and its evolutionary phase in America. The following chapter brings me to the main point of my work - Motown Records, which was the first record comapny that integrated black music into popular music. The following chapter is dedicated to the professional lives of Marvin Gaye, The Jackson 5, The Miracles and Stevie Wonder. The end of my bachelor work mentions influences of Motown music.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soskova Michaela, BP.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soskova_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce473,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soskova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce521,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Soskova.pdfPrůběh obhajoby práce143,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14989

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.