Title: Dohoda o vině a trestu
Other Titles: Agreement on Guilt and Punishment
Authors: Monsportová, Simona
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15029
Keywords: dohoda o vině a trestu;státní zástupce;trestní řízení;trestní řád
Keywords in different language: agreement on guilt and punishment;prosecutor;criminal proceedings;code of criminal procedure
Abstract: Tato práce pojednává o dohodě o vině a trestu jako novém institutu trestního řízení. Po krátkém pojednání o trestním řízení a vývoji tohoto institutu na území České republiky následuje hlavní kapitola zabývající se platnou právní úpravou dohody o vině a trestu. Celá tato část je uzavřena shrnutím argumentů a zhodnocením využívání dohody o vině a trestu. Další část je soustředěna na srovnání české právní úpravy s úpravou na Slovensku a v USA. Diplomová práce je zakončena úvahami de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis deals with an agreement on guilt and punishment as a new institute of criminal procedure. Brief disquisition about criminal procedure and evolution of this institute in the Czech Republic is followed by main chapter, which is focused on legislation in force governing the agreement on guilt and punishment. This whole part is completed with summary of arguments and evaluation of usage. Next two chapters follow up the comparison with legislation in the Slovakia and United States. This thesis is terminated with considerations de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dohoda o vine a trestu_Simona Monsportova.pdfPlný text práce863,7 kBAdobe PDFView/Open
Monsportova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce687,36 kBAdobe PDFView/Open
Monsportova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce574,46 kBAdobe PDFView/Open
Monsportova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce696,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.