Název: Prameny anglického práva
Další názvy: Legal sources of english law
Autoři: Kratochvíl, Filip
Vedoucí práce/školitel: Cvrček, František
Oponent: Šejvl, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15048
Klíčová slova: právní systém;anglické právo;pramen práva;kontinentální právní systém;angloamerický právní systém;soudcovské právo;zákonné právo;obyčejové právo;mezinárodní smlouvy;právní literatura
Klíčová slova v dalším jazyce: legal system;english law;sources of law;continental law;anglo-american legal system;judicial law;statutory law;customary law;international treaties;legal literature
Abstrakt: Cílem práce je poskytnout základní informace o fungování anglického právního systému, v jehož historii leží vznik angloamerické právní kultury. Analýza pramenů anglického práva, jejich historický původ, vznik a podoba mohou pomoci pochopit základní principy a mechanismy fungování angloamerického právního systému. Práce je členěna na čtyři části. V prvních dvou obecnějších je čtenář nejprve uveden do problematiky právních systémů a jim charakteristickým pramenům práva. Části třetí a čtvrtá jsou jádrem celé práce a podrobněji ho seznámí s historickým vývojem a jednotlivými typy anglických pramenů práva.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to provide basic information on the operation of the English legal system. In its history lies the emergence of the Anglo-American legal culture. Analysis of the sources of English law, their historical origins and their use may help to understand the basic principles and mechanisms of Anglo-American legal system. The work is divided into four parts. In the first two general ones the reader is introduced to the main legal systems and their typical sources of law. In parts three and four the historical development and different sources of English law are explained.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Filip Kratochvil FINAL.pdfPlný text práce520,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek ved.DP.pdfPosudek vedoucího práce896,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek opon.2.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba F.K..pdfPrůběh obhajoby práce404,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.