Název: Vznik manželství v tradičním islámském právu a současném právu vybraných islámských zemích
Další názvy: Creation of a Marriage in Traditional Islamic Law and in the Contemporary Law of Selected Islamic Countries
Autoři: Kopřivová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Bezoušková, Lenka
Oponent: Pezl, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15049
Klíčová slova: manželství;islámské právo;islámský stát;prorok;pramen práva;Korán;sunna;rodina;sňatek;zasnoubení;manželská smlouva;překážky manželství;mahr;polygamie;druhy manželství
Klíčová slova v dalším jazyce: marriage;Islamic law;Islamic State;prophet;source of law;Koran;sunnah;family;wedding;betrothal;marriage contract;barriers to marriage;mahr;polygamy;types of marriage
Abstrakt: Předložená práce pojednává o vzniku manželství jak v tradičním islámském právu, tak i ve státech s převládající muslimskou komunitou. Hlavním cílem je poukázat na rozdíly mezi právní úpravou islámských států a klasickým islámským právem.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work deals with the marriage of both traditional Islamic law, and in states with predominantly Muslim community. The main objective is to highlight the differences between the legislation of Islamic states and classical Islamic law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce780,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopr.-ved..pdfPosudek vedoucího práce864,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kopr.opon..pdfPosudek oponenta práce773,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koprivova-obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce330,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.