Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBezoušková, Lenka
dc.contributor.authorKopřivová, Iveta
dc.contributor.refereePezl, Tomáš
dc.date.accepted2014-05-13
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:37Z
dc.date.available2012-02-28cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:37Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-20
dc.identifier51621
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15049
dc.description.abstractPředložená práce pojednává o vzniku manželství jak v tradičním islámském právu, tak i ve státech s převládající muslimskou komunitou. Hlavním cílem je poukázat na rozdíly mezi právní úpravou islámských států a klasickým islámským právem.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectislámské právocs
dc.subjectislámský státcs
dc.subjectprorokcs
dc.subjectpramen právacs
dc.subjectKoráncs
dc.subjectsunnacs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectsňatekcs
dc.subjectzasnoubenícs
dc.subjectmanželská smlouvacs
dc.subjectpřekážky manželstvícs
dc.subjectmahrcs
dc.subjectpolygamiecs
dc.subjectdruhy manželstvícs
dc.titleVznik manželství v tradičním islámském právu a současném právu vybraných islámských zemíchcs
dc.title.alternativeCreation of a Marriage in Traditional Islamic Law and in the Contemporary Law of Selected Islamic Countriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra teorie právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present work deals with the marriage of both traditional Islamic law, and in states with predominantly Muslim community. The main objective is to highlight the differences between the legislation of Islamic states and classical Islamic law.en
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedIslamic lawen
dc.subject.translatedIslamic Stateen
dc.subject.translatedpropheten
dc.subject.translatedsource of lawen
dc.subject.translatedKoranen
dc.subject.translatedsunnahen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedweddingen
dc.subject.translatedbetrothalen
dc.subject.translatedmarriage contracten
dc.subject.translatedbarriers to marriageen
dc.subject.translatedmahren
dc.subject.translatedpolygamyen
dc.subject.translatedtypes of marriageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce780,66 kBAdobe PDFView/Open
Kopr.-ved..pdfPosudek vedoucího práce864,57 kBAdobe PDFView/Open
kopr.opon..pdfPosudek oponenta práce773,08 kBAdobe PDFView/Open
Koprivova-obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce330,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.