Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFormánková, Vlasta
dc.contributor.authorChurcev, Vladimír
dc.contributor.refereeBalík, Stanislav
dc.date.accepted2014-05-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:37Z
dc.date.available2013-06-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:37Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier56336
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15051
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola je úvodem do problematiky. Druhá kapitola pojednává o vzniku ústavního soudnictví a dále se věnuje krátké komparaci ústavních soudů Maďarska, Polska a Slovinska. V následující kapitole je přiblížen český Ústavní soud, jeho vývoj, významné osobnosti, které zde působily a právní úprava. Po těchto kapitolách následují dvě stěžejní kapitoly, kde dochází k rozboru významných judikátů z obou dekád a jejich zhodnocení. Součástí těchto dvou kapitol jsou medailónky soudců zpravodajů vybraných nálezů. Šestá kapitola se věnuje kritice, která byla adresována Ústavnímu soudu, pokouší se nabídnout řešení některých nedostatků a zabývá se perspektivou Ústavního soudu do jeho "třetí dekády". Následuje závěr, kde dochází ke zhodnocení problematiky.cs
dc.format81 s. (186 774 včetně mezer)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectÚstavní soud České republikycs
dc.subjectjudikaturacs
dc.subjectprvní dekádacs
dc.subjectdruhá dekádacs
dc.subjectsoudcecs
dc.subjectperspektivycs
dc.titleMinulost, přítomnost a perspektivy Ústavního souducs
dc.title.alternativePast, future and prospects of the Constitutional courten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra teorie právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis is divided into seven chapters. First of those is an introduction. Second chapter deals with the origins of constitutional justice and comparison of constitutional courts of Hungary, Slovenia and Poland. In the next chapter the Constitutional court of Czech Republic is analyzed,its origins and development, some of the judges, who were a part of the development of Constitutional court through its history and at the end of this chapter the legal regulations are mentioned. After these, two crucial chapters follow where the jurisprudence of first and second decade of Constitutional court of Czech republic are analyzed. Another component of these chapters are biogpraphies of judges-rapporteurs of the chosen cases. Last part of the thesis deals with criticizm of this institution and its possible future.en
dc.subject.translatedConstitutional courf of Czech republicen
dc.subject.translatedjurisprudenceen
dc.subject.translatedfirst decadeen
dc.subject.translatedsecond decadeen
dc.subject.translatedjudgeen
dc.subject.translatedfutureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Minulost, pritomnost a perspektivy Ustavniho soudu.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Formankova.pdfPosudek vedoucího práce619,98 kBAdobe PDFView/Open
Balik-opon.posudek.pdfPosudek oponenta práce419,92 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce349,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.