Title: Obrábění kompozitních materiálů
Other Titles: Machining of composite materials
Authors: Kroupa, Tomáš
Advisor: Zetek, Miroslav
Čermák, Adam
Kožmín, Pavel
Referee: Švarc, Vojtěch
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15058
Keywords: kompozitní materiály;výztuž;matrice;vlákno;obrábění kompozitů;řezné nástroje;řezné materiály;nekonvenční obrábění
Keywords in different language: composite materials;reinforcement;matrix;fibers;composites machining;cutting tools;cutting materials;unconventional maschining
Abstract: Tématem této diplomové práce je rozbor současného stavu Oblasti kompozitních materiálů a jejich obrobitelnosti soustružením, broušením a frézováním, které mají polymerní matrici vyztuženou skelnými nebo uhlíkovými vlákny.
Abstract in different language: The topic of this thesis is to analyze the current state of composite materials and their turning machinability, grinding and milling, which have polymeric matrix reinforced with fiber or carbon fiber.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_kveten23.5_zaloha.pdfPlný text práce7,73 MBAdobe PDFView/Open
Kroupa HOD DP.pdfPosudek vedoucího práce594,41 kBAdobe PDFView/Open
OPO DP - Kroupa.PDFPosudek oponenta práce968,37 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP - Kroupa.PDFPrůběh obhajoby práce473,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.