Title: Hrad a krajina - hospodářské zázemí středověkých hradů v Čechách. Hrad Kynžvart.
Other Titles: Castle and landscape - economic background of medieval castles in Bohemia. Kynžvart castle.
Authors: Kozlová, Klára
Advisor: Hložek, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15090
Keywords: hrad Kynžvart;předhradí;ekonomické zázemí;středověk
Keywords in different language: castle Kynžvart;bailey;economic background
Abstract: Hlavním tématem této práce je hrad Kynžvart. Cílem práce je zhodnocení a shrnutí dosavadních poznatků vztahujících se k hradu. V rámci práce bude proveden povrchový průzkum lokality, geodetické zaměření terénních reliktů pomocí totální stanice a jejich následné zhodnocení. Na základě geodetických dat bude proveden 3D model terénních reliktů hradu. V areálu hradu a jeho okolí budou provedeny povrchové sběry. Obsahem práce bude také zhodnocení bezprostředního okolí hradu a srovnání jednotlivých situací s analogiemi v ČR.
Abstract in different language: Kynžvart Castle was built in the mid 13th century. We do not know who was the founder of whether or Václav I. Ottokar II. The castle was built probably guarding a trail near the border. The castle was owned by several owners. In 1398 when the owner Hynčík plow, the first reconstruction and the castle was connected fortified castle. In 1647 the castle was first conquered by Swedish troops in 1648 and was completely destroyed. During this work was carried out surface exploration, bailey castle was further geodetic survey using a total station, which was created from the measured values of the 3D model. Also surface collections were performed during which the matched amount ceramic bodies and metal objects. The findings were documented photographically and ceramic fragments were created database. Furthermore, the situation was compared with the other sites were evaluated immediate vicinity of the castle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozlova_hrad Kynzvart.pdfPlný text práce12,51 MBAdobe PDFView/Open
Kozlova - Hlozek.pdfPosudek vedoucího práce668,92 kBAdobe PDFView/Open
Kozlova - Gersdorfova.pdfPosudek oponenta práce965,5 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Kozlova.PDFPrůběh obhajoby práce19,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.