Title: Uliční názvosloví a jeho vývoj v Karlových Varech
Other Titles: Street Naming and its Development in Carlsbad
Authors: Hamberger, Tomáš
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15146
Keywords: Onomastika;Toponomastika;Urbanonymie;Uliční názvosloví;Karlovy Vary;Sémantické motivační typy.
Keywords in different language: onomastics;urbanonymics;street naming;Carlsbad
Abstract: Tato práce se zabývá karlovarskými uličními názvy. Těžištěm této práce se stala sumarizace a následná analýza a klasifikace poměrně obsáhlého soupisu karlovarských uličních názvů. Cílem této práce bylo popsat chronologické změny od 19. století v uličním názvosloví na vybraném vzorku uličních pojmenování.
Abstract in different language: The topic of this bachelors thesis is Street Naming and its Development in Carlsbad. The Thesis has both theoretical and practical aspect. The theoretical part is focused on onomastics, urbanonymics and urbanonyms, furthermore, street names in general and of course the histrory of the town Carlsbad.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulicni nazvoslovi a jeho vyvoj v Karlovych Varech.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
hamberger_chylova.pdfPosudek vedoucího práce596,13 kBAdobe PDFView/Open
hamberger_suda.pdfPosudek oponenta práce41,27 kBAdobe PDFView/Open
hamberger_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce65,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.