Title: Fráze, klišé a výplňková slova v rozhovorech s vrcholovými sportovci a jejich trenéry
Other Titles: Phrases, cliché and filling words in interwiews with professional sportsmen and their coaches
Authors: Dryjová, Michaela
Advisor: Suda, Zdeněk
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15147
Keywords: fráze;klišé;výplňková slova;publicistika;sportovní publicistika;hokej;fotbal;rozhovory se sportovci
Keywords in different language: phrases;cliché;filling words;journalism;sport journalism;hockey;football;interviews with sportsmen
Abstract: Tato práce je rozdělena do tří částí. Jejím hlavním tématem je vyjadřování vrcholových sportovců. Úkolem první části je vytvořit teoretický základ pro část praktickou. Obsahuje historii žurnalistiky a její hlavní úkoly. Zabývá se také mluveným projevem. Ve druhé části můžeme najít metodologii výzkumu. Byly použity čtyři metody, které se vzájemně doplňují. Třetí, praktická část je zaměřena na vymezení zkoumaných jevů, výsledky dotazníku a analýzu získaného materiálu.
Abstract in different language: This thesis is divided in three parts. Main theme of this thesis is expression of professional sportsmen. The aim of part one is to create a theoretical ground for the practical part. It contains the history of a journalism and its main tasks. It deals with the spoken language, as well. In part two we can find the methodology of research. Four methods were used, each one complement the other one. The third, practical part is focused on determination of examined topics, results of questionnare and the analysis of the acquired material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dryjova_bp2014.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
dryjova_suda.pdfPosudek vedoucího práce134,89 kBAdobe PDFView/Open
dryjova_chylova.pdfPosudek oponenta práce651,91 kBAdobe PDFView/Open
dryjova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce74,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.