Title: Vybrané historické povídky Josefa Kajetána Tyla
Other Titles: A selection of Josef Kajetán Tyl´s historical short stories
Authors: Bémová, Petra
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15177
Keywords: historická povídka;romantický prvek;realistický prvek;sociální názor;fabulace
Keywords in different language: short stories;romantic features;realistic features;social opinion;fiction
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na vyhledání romantických a realistických prvků, sociálních názorů a poměru mezi reálnou a fabulovanou dějovou linií v šesti vybraných historických povídkách Josefa Kajetána Tyla.
Abstract in different language: In my thesis, I focused on looking up the romantic and the realistic features, the social opinions and the relationship between the reality and the fictional storyline appearing in six of the short stories written by Josef Kajetán Tyl.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bemova Petra-BP.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
bemova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce252,75 kBAdobe PDFView/Open
bemova_novotny.pdfPosudek oponenta práce37,19 kBAdobe PDFView/Open
bemova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce205,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.