Název: Třetí Československá republika- studie režimu hybridní demokracie
Další názvy: The Third Czechoslovak Republic- a Hybrid Regime Study
Autoři: Bílek, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15188
Klíčová slova: hybridní režimy;poručnické instituce;poválečné Československo;volební režimy;autoritativní režimy;demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: hybrid regimes;tutelary institutions;postwar Czechoslovakia;electoral regimes;authoritarianism;democracy
Abstrakt: Předložená práce je disciplinovanou interpretativní studií. Práce je se věnuje interpretaci poválečného Československa optikou vybrané teorie hybridních režimů. Přesněji pomocí trojdimenzionálního pojetí hybridních režimů Gilbertové a Mohseniho. Zvolené pojetí umožňuje věnovat pozornost jevům, které jsou v souvislosti s Československem 1945-1948 často přehlíženy jako chování poručnických institucí či povaha politického režimu v prvních měsících po druhé světové válce.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper presents an interpretative case study utilizing the concept of hybrid regimes as presented by Leah Gilbert and Payam Mohseni to analyse the political regime of Czechoslovakia between the years 1945-1948. My aim is to demonstrate that rather than a mere transitional phase on the road from democracy to authoritarianism or an episode of final tremors of the pre-war (democratic) regime, the 1945-1945 regime represents a full-fledged hybrid, rooted in the specific conditions of the post-war period. One of the major problems in contemporary discussions about hybrid regimes is the blurred and somewhat unstable boundary between democratic and authoritarian regimes, especially when viewed only as a function of the electoral processes and mechanics. Gilbert and Mohseni's classification of hybrid regimes attempts to overcome this problem by including two additional analytic dimensions, allowing to point at the dynamic development of the political regime in post-war Czechoslovakia and its rather lively movement on the scale between authoritarianism and democracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka_JB.pdfPlný text práce857,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilek_DP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce43,98 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bilek DP opo.docPosudek oponenta práce30,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bilek.pdfPrůběh obhajoby práce296,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15188

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.