Title: Třetí Československá republika- studie režimu hybridní demokracie
Other Titles: The Third Czechoslovak Republic- a Hybrid Regime Study
Authors: Bílek, Jaroslav
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15188
Keywords: hybridní režimy;poručnické instituce;poválečné Československo;volební režimy;autoritativní režimy;demokracie
Keywords in different language: hybrid regimes;tutelary institutions;postwar Czechoslovakia;electoral regimes;authoritarianism;democracy
Abstract: Předložená práce je disciplinovanou interpretativní studií. Práce je se věnuje interpretaci poválečného Československa optikou vybrané teorie hybridních režimů. Přesněji pomocí trojdimenzionálního pojetí hybridních režimů Gilbertové a Mohseniho. Zvolené pojetí umožňuje věnovat pozornost jevům, které jsou v souvislosti s Československem 1945-1948 často přehlíženy jako chování poručnických institucí či povaha politického režimu v prvních měsících po druhé světové válce.
Abstract in different language: This paper presents an interpretative case study utilizing the concept of hybrid regimes as presented by Leah Gilbert and Payam Mohseni to analyse the political regime of Czechoslovakia between the years 1945-1948. My aim is to demonstrate that rather than a mere transitional phase on the road from democracy to authoritarianism or an episode of final tremors of the pre-war (democratic) regime, the 1945-1945 regime represents a full-fledged hybrid, rooted in the specific conditions of the post-war period. One of the major problems in contemporary discussions about hybrid regimes is the blurred and somewhat unstable boundary between democratic and authoritarian regimes, especially when viewed only as a function of the electoral processes and mechanics. Gilbert and Mohseni's classification of hybrid regimes attempts to overcome this problem by including two additional analytic dimensions, allowing to point at the dynamic development of the political regime in post-war Czechoslovakia and its rather lively movement on the scale between authoritarianism and democracy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka_JB.pdfPlný text práce857,39 kBAdobe PDFView/Open
Bilek_DP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce43,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bilek DP opo.docPosudek oponenta práce30,5 kBMicrosoft WordView/Open
Bilek.pdfPrůběh obhajoby práce296,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.