Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabada, Ladislav
dc.contributor.authorBílek, Jaroslav
dc.contributor.refereeKubát, Michal
dc.date.accepted2014-05-30
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:55Z
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:55Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-29
dc.identifier55927
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15188
dc.description.abstractPředložená práce je disciplinovanou interpretativní studií. Práce je se věnuje interpretaci poválečného Československa optikou vybrané teorie hybridních režimů. Přesněji pomocí trojdimenzionálního pojetí hybridních režimů Gilbertové a Mohseniho. Zvolené pojetí umožňuje věnovat pozornost jevům, které jsou v souvislosti s Československem 1945-1948 často přehlíženy jako chování poručnických institucí či povaha politického režimu v prvních měsících po druhé světové válce.cs
dc.format79 s. 152 100 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthybridní režimycs
dc.subjectporučnické institucecs
dc.subjectpoválečné Československocs
dc.subjectvolební režimycs
dc.subjectautoritativní režimycs
dc.subjectdemokraciecs
dc.titleTřetí Československá republika- studie režimu hybridní demokraciecs
dc.title.alternativeThe Third Czechoslovak Republic- a Hybrid Regime Studyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis paper presents an interpretative case study utilizing the concept of hybrid regimes as presented by Leah Gilbert and Payam Mohseni to analyse the political regime of Czechoslovakia between the years 1945-1948. My aim is to demonstrate that rather than a mere transitional phase on the road from democracy to authoritarianism or an episode of final tremors of the pre-war (democratic) regime, the 1945-1945 regime represents a full-fledged hybrid, rooted in the specific conditions of the post-war period. One of the major problems in contemporary discussions about hybrid regimes is the blurred and somewhat unstable boundary between democratic and authoritarian regimes, especially when viewed only as a function of the electoral processes and mechanics. Gilbert and Mohseni's classification of hybrid regimes attempts to overcome this problem by including two additional analytic dimensions, allowing to point at the dynamic development of the political regime in post-war Czechoslovakia and its rather lively movement on the scale between authoritarianism and democracy.en
dc.subject.translatedhybrid regimesen
dc.subject.translatedtutelary institutionsen
dc.subject.translatedpostwar Czechoslovakiaen
dc.subject.translatedelectoral regimesen
dc.subject.translatedauthoritarianismen
dc.subject.translateddemocracyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka_JB.pdfPlný text práce857,39 kBAdobe PDFView/Open
Bilek_DP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce43,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bilek DP opo.docPosudek oponenta práce30,5 kBMicrosoft WordView/Open
Bilek.pdfPrůběh obhajoby práce296,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.