Název: Republikánské hnutí ve vybraných zemích Commonwealth of Realms ? Komparace Austrálie a Nového Zélandu
Další názvy: Republicanism in Australia and New Zealand and development of the relation with United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Autoři: Petrášová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Romancov, Michael
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15221
Klíčová slova: Austrálie;Nový Zéland;Spojené království Velké Británie a Severního Irska;republikanismus;národ;nacionalismus;národní identita;vývoj vzájemných vztahů
Klíčová slova v dalším jazyce: Australia;New Zealand;United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;republicanism;nation;nationalism;national identity;development of mutual relations
Abstrakt: Tato práce se věnuje republikánským hnutím v Austrálii a na Novém Zélandu, která usilují o změnu státoprávního uspořádání v zemi z konstituční monarchie na republiku. Zároveň zkoumá vývoj, jímž obě země prošly na cestě od kolonií po samostatnost a jejich měnící se vztah ke Spojenému království Velké Británie a severního Irska. Snaží se zodpovědět řadu otázek týkajících se republikánského hnutí, včetně otázky, proč zatím ke změně státního zřízení nedošlo a zda se tak stane v blízké budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is devoted to the Republican movements in Australia and New Zealand, which seek to change the constitutional order in the country from a constitutional monarchy into a republic. It also examines the development, which both countries went through on the way from the colonies to independence and their changing relationship with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This thesis seeks to answer a number of questions relating to the republican movements, including the question of why the state system did not change yet and whether this will happen in the near future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petrasova_DP.pdfPlný text práce654,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrasova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,86 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Petrasova_op_Romancov.docxPosudek oponenta práce31,55 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Petrasova.pdfPrůběh obhajoby práce383,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.