Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček, Pavel
dc.contributor.authorPetrášová, Klára
dc.contributor.refereeRomancov, Michael
dc.date.accepted2014-09-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:09Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:09Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-07-31
dc.identifier61093
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15226
dc.description.abstractTato práce se věnuje republikánským hnutím v Austrálii a na Novém Zélandu, která usilují o změnu státoprávního uspořádání v zemi z konstituční monarchie na republiku. Zároveň zkoumá vývoj, jímž obě země prošly na cestě od kolonií po samostatnost a jejich měnící se vztah ke Spojenému království Velké Británie a severního Irska. Snaží se zodpovědět řadu otázek týkajících se republikánského hnutí, včetně otázky, proč zatím ke změně státního zřízení nedošlo a zda se tak stane v blízké budoucnosti.cs
dc.format84 s. (151 943 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectAustráliecs
dc.subjectNový Zélandcs
dc.subjectSpojené království Velké Británie a Severního Irskacs
dc.subjectrepublikanismuscs
dc.subjectnárodcs
dc.subjectnacionalismuscs
dc.subjectnárodní identitacs
dc.subjectvývoj vzájemných vztahůcs
dc.titleRepublikánské hnutí ve vybraných zemích Commonwealth of Realms ? Komparace Austrálie a Nového Zélanducs
dc.title.alternativeRepublican movement in selected Commonwealth of Realms countries - Comparism of Australia and New Zealanden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is devoted to the Republican movements in Australia and New Zealand, which seek to change the constitutional order in the country from a constitutional monarchy into a republic. It also examines the development, which both countries went through on the way from the colonies to independence and their changing relationship with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This thesis seeks to answer a number of questions relating to the republican movements, including the question of why the state system did not change yet and whether this will happen in the near future.en
dc.subject.translatedAustraliaen
dc.subject.translatedNew Zealanden
dc.subject.translatedUnited Kingdom of Great Britain and Northern Irelanden
dc.subject.translatedrepublicanismen
dc.subject.translatednationen
dc.subject.translatednationalismen
dc.subject.translatednational identityen
dc.subject.translateddevelopment of mutual relationsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Petrasova.pdfPlný text práce635,7 kBAdobe PDFView/Open
Petrasova_opo_Romancov II.docxPosudek vedoucího práce31,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrasova_VED.docxPosudek oponenta práce39,79 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrasova.pdfPrůběh obhajoby práce287,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.