Název: Model řízení zpracování zakázek v neopakované výrobě
Další názvy: Model of order processing control in non-repetitive production systems
Autoři: Behún, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15232
Klíčová slova: neopakovaná výroba;zakázková výroba;řízení výroby;řízení dle priorit;počítačová simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: non-repetitive production;custom production;production control;priority control;computer simulation
Abstrakt: Disertační práce se zabývá řízením zpracování zakázek v neopakované zakázkové výrobě v malých podnicích. Představuje nově navržený model, podle kterého je možno řídit pořadí uvolňování čekajících zakázek k opracování na pracovištích bez nutnosti tvorby optimalizovaného výrobního plánu. Je zohledňována nízká kvalita vstupních dat, časté odchylky skutečné výroby oproti plánu i možnost slučování zakázek dle jejich technologické podobnosti. Cílem modelu je dosáhnout minimalizace termínových odchylek a zkrácení průběžných dob výroby. K ověření navrženého modelu byl použit simulační software Plant Simulation.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with job processing control in non-repetitive productions within a range of small companies. It introduces a new model to control the release of waiting jobs for manufacturing on a particular workstation when production delays and technological similarity is taken into account. The objective is to minimize the deadline deviations and shorten production lead times. Plant Simulation software was used to verify the model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DISERTACE-Behun.pdfPlný text práce8,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitelky Behun.pdfPosudek vedoucího práce694,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Behun.pdfPosudek oponenta práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Behun.pdfPrůběh obhajoby práce765,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15232

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.