Title: Alternativní tvorba vícesložkových akustických modelů
Other Titles: Alternative creation of multivariate acoustic models
Authors: Lavička, Milan
Advisor: Psutka, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15242
Keywords: K-means;akustický model;HTK;rozpoznávání řeči
Keywords in different language: K-means;acoustic model;HTK;speech recognition
Abstract: Tato práce se zabývá výzkumem a tvorbou akustického modelu za užití alternativních metod. Součástí výzkumu je vliv počtu složek Gaussovské směsi na kvalitě akustického modelu. Dále jsou zde popsány procesy získávání trénovacích dat a výpočet parametrů pro akustický model a ze získaných parametrů sestavení vlastního modelu. Závěr práce porovnává výsledky rozpoznávání modelu HTK na bázi EM algoritmu a modelu sestaveným z parametrů alternativně použité metody k-means.
Abstract in different language: This thesis deals with a research and creation of acoustic model with alternative method. Part of the research is the influence of the number of components of the Gaussian mixture model on the quality of the sound. It further describes the process of obtaining training data and calculate the parameters for the acoustic model and the obtained parameters to create a model. Conclusion of the work compares the results of the HTK recognition model based on EM algorithm and model parameters, which is made from the selected alternative methods of k-means.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lavicka.pdfPlný text práce817,69 kBAdobe PDFView/Open
Lavocka-v.pdfPosudek vedoucího práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Lavocka-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,27 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.