Název: Metody detekce a lokalizace zkratů v elektrické síti
Další názvy: Detection and localization methods of short circuits in power grid
Autoři: Künkel, Sven Johannes
Vedoucí práce/školitel: Jakl, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15252
Klíčová slova: poruchy v elektrizační síti;zkrat;transientní elektrický vzruch;Fourierova transformace;diskrétní waveletová transformace;detailové koeficienty;detekce zkratu;lokalizace zkratu
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical fault;short circuit;fault-induced transient;Fourier transform;discrete wavelet transform;detail coeffitients;fault detection;fault location
Abstrakt: Diagnostické systémy včasné detekce a lokalizace poruch jsou důležité předpoklady pro moderní elektrizační soustavu. V této práci jsou analyzovány různé přístupy k detekci zkratu založené na časo-frekvenčním zpracování signálu. Podrobně jsou diskutovány také metody lokalizace, jejich chyby a navrženy jsou způsoby jejich zpřesnění. Správná funkčnost algoritmů byla ověřována na datech získaných simulací v programu Simulink. Závěr práce je věnován otázce aplikovatelnosti popsaných metod v prostředí reálné elektrizační sítě.
Abstrakt v dalším jazyce: Diagnostic systems for in-time fault detection and localization are important in a modern electrical grid. In this work various fault detection methods based on time-frequency signal processing are analyzed. Localization methods are thoroughly discussed as well, their pros and cons are analyzed and several new techniques with better accuracy are proposed. The correctness of the suggested algorithms is proved in silico. Finally, use of the described methods in a real electrical grid is discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP1.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunkel-v.pdfPosudek vedoucího práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunkel-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.