Title: Metody detekce a lokalizace zkratů v elektrické síti
Other Titles: Detection and localization methods of short circuits in power grid
Authors: Künkel, Sven Johannes
Advisor: Jakl, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15252
Keywords: poruchy v elektrizační síti;zkrat;transientní elektrický vzruch;Fourierova transformace;diskrétní waveletová transformace;detailové koeficienty;detekce zkratu;lokalizace zkratu
Keywords in different language: electrical fault;short circuit;fault-induced transient;Fourier transform;discrete wavelet transform;detail coeffitients;fault detection;fault location
Abstract: Diagnostické systémy včasné detekce a lokalizace poruch jsou důležité předpoklady pro moderní elektrizační soustavu. V této práci jsou analyzovány různé přístupy k detekci zkratu založené na časo-frekvenčním zpracování signálu. Podrobně jsou diskutovány také metody lokalizace, jejich chyby a navrženy jsou způsoby jejich zpřesnění. Správná funkčnost algoritmů byla ověřována na datech získaných simulací v programu Simulink. Závěr práce je věnován otázce aplikovatelnosti popsaných metod v prostředí reálné elektrizační sítě.
Abstract in different language: Diagnostic systems for in-time fault detection and localization are important in a modern electrical grid. In this work various fault detection methods based on time-frequency signal processing are analyzed. Localization methods are thoroughly discussed as well, their pros and cons are analyzed and several new techniques with better accuracy are proposed. The correctness of the suggested algorithms is proved in silico. Finally, use of the described methods in a real electrical grid is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP1.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kunkel-v.pdfPosudek vedoucího práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Kunkel-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.