Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakl, Jan
dc.contributor.authorKünkel, Sven Johannes
dc.date.accepted2014-06-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:35Z
dc.date.available2013-11-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:35Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-16
dc.identifier59730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15252
dc.description.abstractDiagnostické systémy včasné detekce a lokalizace poruch jsou důležité předpoklady pro moderní elektrizační soustavu. V této práci jsou analyzovány různé přístupy k detekci zkratu založené na časo-frekvenčním zpracování signálu. Podrobně jsou diskutovány také metody lokalizace, jejich chyby a navrženy jsou způsoby jejich zpřesnění. Správná funkčnost algoritmů byla ověřována na datech získaných simulací v programu Simulink. Závěr práce je věnován otázce aplikovatelnosti popsaných metod v prostředí reálné elektrizační sítě.cs
dc.format33 s. (66 381 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporuchy v elektrizační sítics
dc.subjectzkratcs
dc.subjecttransientní elektrický vzruchcs
dc.subjectFourierova transformacecs
dc.subjectdiskrétní waveletová transformacecs
dc.subjectdetailové koeficientycs
dc.subjectdetekce zkratucs
dc.subjectlokalizace zkratucs
dc.titleMetody detekce a lokalizace zkratů v elektrické sítics
dc.title.alternativeDetection and localization methods of short circuits in power griden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiagnostic systems for in-time fault detection and localization are important in a modern electrical grid. In this work various fault detection methods based on time-frequency signal processing are analyzed. Localization methods are thoroughly discussed as well, their pros and cons are analyzed and several new techniques with better accuracy are proposed. The correctness of the suggested algorithms is proved in silico. Finally, use of the described methods in a real electrical grid is discussed.en
dc.subject.translatedelectrical faulten
dc.subject.translatedshort circuiten
dc.subject.translatedfault-induced transienten
dc.subject.translatedFourier transformen
dc.subject.translateddiscrete wavelet transformen
dc.subject.translateddetail coeffitientsen
dc.subject.translatedfault detectionen
dc.subject.translatedfault locationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP1.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kunkel-v.pdfPosudek vedoucího práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Kunkel-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.