Název: Freeware simulační a vizualizační nástroje pro GNU/Linux
Další názvy: Freeware Simulation and Visualization Tools for GNU/Linux
Autoři: Pich, Roman
Vedoucí práce/školitel: Janda, Martin
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15260
Klíčová slova: Linux;Ubuntu;Mandriva;Freemat;Freepascal;Lazarus;Maxima;Octave;Python;Scilab;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: Linux;Ubuntu;Mandriva;Freemat;Freepascal;Lazarus;Maxima;Octave;Python;Scilab;simulation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vyhledání a zhodnocení volně šiřitelných programů vhodných pro simulaci a vizualizaci elektrotechnických úloh pro začátečnické distribuce OS GNU/LINUX.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is aiming at correct findings and assessing open source programs suitable for simulation and visualisation of electrical tasks for beginners distribution of OS GNU/Linux.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_ROMAN_PICH.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053686_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053686_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053686_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15260

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.