Title: Řízení nákladů v oblasti elektrotechnického zkušebnictví
Other Titles: Cost management in the electrical testing
Authors: Jírovec, Pavel
Advisor: Kapounová, Veronika
Referee: Flekalová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15263
Keywords: kalkulace;kalkulace nákladů;management;náklady
Keywords in different language: costing;cost calculation;cost;management
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení nákladů v elektrotechnickém zkušebnictví. Teoretická část se zabývá důvodem proč je důležité řídit náklady a představuje moderní metody řízení nákladu a rozpočtování. V praktické části je vypracována případová studie konkrétního příkladu měření v elektrotechnické laboratoři.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on cost management in electrical testing. The theory part deals with a reasons why is importen to manage costs and a modern method of cost management and budgeting. In the practical part is elaborated a case study of concrete example measured in electrotechnical laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jirovec_Pavel.pdfPlný text práce507,71 kBAdobe PDFView/Open
053718_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,24 kBAdobe PDFView/Open
053718_oponent.pdfPosudek oponenta práce265,2 kBAdobe PDFView/Open
053718_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.