Název: Řízení nákladů v oblasti elektrotechnického zkušebnictví
Další názvy: Cost management in the electrical testing
Autoři: Jírovec, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kapounová, Veronika
Oponent: Flekalová, Martina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15263
Klíčová slova: kalkulace;kalkulace nákladů;management;náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: costing;cost calculation;cost;management
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení nákladů v elektrotechnickém zkušebnictví. Teoretická část se zabývá důvodem proč je důležité řídit náklady a představuje moderní metody řízení nákladu a rozpočtování. V praktické části je vypracována případová studie konkrétního příkladu měření v elektrotechnické laboratoři.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on cost management in electrical testing. The theory part deals with a reasons why is importen to manage costs and a modern method of cost management and budgeting. In the practical part is elaborated a case study of concrete example measured in electrotechnical laboratory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jirovec_Pavel.pdfPlný text práce507,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053718_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053718_oponent.pdfPosudek oponenta práce265,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053718_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.